Når Roskilde Dyrskue åbner portene i 2023 er Hardi International A/S at finde på pladsen. På stand 36 kan gæsterne opleve HARDI PulseSystem, på årets Dyrskue i Roskilde.

Innovativ afdrift-reduktion
Ved at kombinere to innovative afdriftsreducerende teknologier, har 
HARDI udviklet et applikationssystem med potentiale til at afgive den mindste afdrift på markedet.
HARDI’s nyudviklede PulseSystem vil sammen med det unikke TWIN-system blive fremvist på dette års dyrskue udstilling.
Der vil blive fremvist et fysisk display der demonstrerer PulseSystem i aktion, kombineret med HARDI TWIN teknologien.

Det skal nævnes at HARDI PulseSystem også leveres til de konventionelle DELTA FORCE bomme på AEON og NAVIGATOR.

Styring af dråbestørrelsen – mindre afdrift
Med muligheden for at åbne og lukke dyserne, kan man via HARDI PulseSystem holde dyserne åben fra 30-100 % ved samme trykmængden, og samtidig sikre at dråbestørrelsen er upåvirket. Derfor kan man bruge den samme dyse ved flere forskellige kørehastigheder.
Samtidig minimeres afdrift mens afsætningen optimeres, da den mest optimale dråbestørrelse kan bibeholdes, modsat et konventionelt system hvor mere afdrift vil forekomme, jo mere væske man forsøger at presse gennem dyserne.

Sammen med TWIN-systemet, som i forvejen har bedre egenskaber til at mindske afdriften og sikre bedre nedtrængning, er HARDI PulseSystem et vigtigt skridt fremad for at styre hvor pesticiderne bliver afsat, direkte fra førersædet.

CurveControl - Reducer kemikalieforbruget og mindsker  miljøpåvirkningen
Der spares kemikalier og økonomi samt miljøet skånes ved marker der har mange kurver eller når der sprøjtes rundt om fx vindmølletårne eller remisser i marken.
Her tildeles et minimum af sprøjtevæske inderst og fuldt flow hvor bommen kører hurtigt yderst. Således forhindres over og underdosering. Dette foretages automatisk.

Automatisk tænd og sluk for de enkelte dyser
Systemet fungerer med enkeltdyse tænd/sluk – det giver ved en 36 m bom, styring af samtlige 72 dyser på enkeldyse niveau. Det kan for eksempel ske via et digitalt markkort. Således er det markkortet der afgør hvor meget pesticid der skal tildeles – og besparelser på op til 90 % er muligt ved kun at behandle de områder med kortlagte skadevoldere i markstykket.

Variation af doseringsmængde
For at sikre en fuldstændig korrekte dosering og derved mindre kemiforbrug, giver HARDI PulseSystem mulighed for at køre med en varieret dosering på tværs af bommen. Dette giver igen store muligheder ved kørsel med tildelingskort, da vi her kan dosere varieret i op til 8 bomsektioner, frem for at hele bommen arbejder efter samme dosering.

Vigtige erfaringer
HARDI PulseSystemet har kørt test igennem det seneste år med både NAVIGATOR og AEON sprøjter, og med begejstrede tilbagemeldinger, er vi nu klar til at tilbyde systemet til et antal
begrænsede enheder i 2023.

Find HARDI på stand nummer 36

Kontakt for yderligere information:
Stefan Møller, Territory Manager, HARDI North
+45 2273 0747
Stefan.moller@hardi.com

hardi.com