Hvad er Roskilde Dyrskue?

Roskilde Dyrskue er en årlig begivenhed i Danmark, der afholdes på Dyrskuepladsen i Roskilde.

Roskilde Dyrskue blev afholdt første gang i 1884 og har siden været en fast tradition. I 1969 flyttede dyrskuet fra Bellahøj til Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor arrangementet har været afholdt lige siden.

Roskilde Dyrskue skal formidle det danske landbrug, og det skal forstås bredt. Vi har fokus på både landbrugsdyr og hobbydyr, og vi har stande, der sælger alt fra træsko og smykker til mejetærskere og entreprenørmaskiner. Dyrskuet fungerer også som en platform for at udveksle viden og erfaringer inden for landbrug og dyrehold, hvor gæster og fagfolk kan mødes og netværke med hinanden.

Det er målet at Roskilde Dyrskue skal afholde og skabe arrangementer med højt fagligt indhold indenfor landbrug, maskiner, dyr eller fødevarer for såvel fagfolk som for familien i by og land. 

Vi bruger ressourcer på formidling af det danske landbrug – især på vores 4 gårdspladser med fokus på formidling til børn med mange spændende aktiviteter - men også gennem en lang række andre aktiviteter, fx skolemateriale.

På Dyrskuepladsen finder du Danmarks største maskinudstilling, fødevareudstilling, masser af dyr, traktortræk, aktiviteter og oplevelser for hele familien og meget meget mere.

Med over 100.000 besøgende på hele weekenden er Roskilde Dyrskue landet største dyrskue. 

Udvalgsformand Villads Sørensen

Udvalget for Roskilde Dyrskue

Roskilde Dyrskue ejes af foreningen Østlige Øer f.m.b.a.

Østlige Øer består af landboforeningerne VKST, LASJ, Landøkonomisk selskab og Østdansk Landboforening. Torben Hansen er formand for Østlige Øer.
Det er Østlige Øer, som har det økonomiske ansvar for dyrskuet. Ansvaret for den daglige drift påhviler sekretariatet under ledelse af direktør Camilla Dupont.

Dyrskuets strategiske udvikling samt driften af dyrskuet følges tæt af Dyrskueudvalget, der er nedsat af Østlige Øer. 

Udover dyrskueudvalget er der en række udvalg, der repræsenterer dyrskuets mange dyr, der er bl.a. kvægudstillingsudvalget, hesteudvalget og smådyrsudvalget, hvor høns, kaniner, får og geder er samlet.

Udvalgene drøfter og beslutter en lang række detaljer vedr. reglerne for udstilling af dyr, opstaldningen og håndteringen af dyrene samt tiltag til minimering af sygdom. Udvalgene henter så på forskellig vis deres mandat hos de enkelte raceforeninger.

Dyrskueudvalget:

  • Formand Villads Sørensen
  • Næstformand John Nielsen
  • Næstformand Henrik Nordgaard
  • Ole Karmsteen 
  • Fagperson Erik Dalsro Jørgensen

Roskilde Dyrskue - fortalt på 1 minut!

Hvornår afholdes der Roskilde Dyrskue?

Roskilde Dyrskue afholdes på følgende dage/ kommende dyrskuer:

Fredag d. 31. maj – søndag 2. juni 2024

Fredag d. 30. maj – søndag 1. juni 2025

Fredag d. 5. juni - søndag 7. juni 2026

Roskilde Dyrskue er Danmarks største dyrskue med en lang historie bag sig.

1882
Første sjællandske dyrskue

13. og 14. juli 1882 blev det første sjællandske fælles-dyrskue afholdt - det foregik i Roskilde.

1938
Fællesdyrskuerne på Bellahøj

I anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse blev der i 1938 afholdt et kæmpe dyrskue på Bellahøj i København. Publikum: 965.876!  

1969
Dyrskuepladsen

Sommeren 1969 er dyrskuet atter tilbage på Dyrskuepladsen i Roskilde. Gæster 50.000.

2019
50 år på pladsen

I 2019 fejrede Roskilde Dyrskue 50 års jubilæum på Dyrskuepladsen med 113.017 gæster. Det højeste antal nogensinde.