Fleksibelt kantspredesystem fra Bogballe A/S

Fleksibelt kantspredesystem fra Bogballe A/S

Bogballe kalder det dynamisk kantspredning, da traktorføreren under drift frit kan skifte mellem normal og kantspredning og samtidig vælge
om skellet skal være til højre eller venstre side i kørselsretningen. Alle funktioner betjenes uden at stoppe spredningen.
Efter en omfattende udviklings- og testfase præsenterer Bogballe nu et nyt kantspredesystem til arbejdsbredder på 27-42 meter.
Det nye kantspredesystem er baseret på teknologien fra Section Control Dynamic løsningen, hvor spredebilledet tilpasser sig i kiler og ved skiftende køresporsafstande.

Dette system bruges nu også til kantspredning i forbindelse med ”In-center” systemet, altså samme omløbsretning på spredeskiverne som ved normalspredning. Fordelene ved dette spredningsprincip, er at den maksimale overlapning mellem venstre og højre spredebillede forbliver intakt.
I dag er landbrugets ansvar over for samfundet med hensyn til miljøvenlig afgrødeproduktion stigende, samtidig med at skærpede miljøkrav bliver stadig højere.

Dette gør det så meget desto vigtigere at opnå en nøjagtig og optimeret kantspredning, især ved store arbejdsbredder. Samtidig betyder strukturudviklingen i landbruget også at arbejdsbredderne bliver større og større. På store arbejdsbredder er det derfor afgørende, at kantspredningen er helt i top, da foragerarealet let repræsenterer20% af markens samlede størrelse. Så kantspredningen har haft topprioritet i udviklingen af det nye kantspredekoncept.

DET NYE SYSTEM INKLUDERER FØLGENDE FORDELE:
• Optimeret fordeling på foragerarealet
• Enkel betjening og skift under drift uden at afbryde spredearbejdet
• Valgfri kantspredning til højre eller venstre side
• Mulighed for at forudvælge spredestrategi på forager i forhold til doseringsmængde
• Alle eksisterende M-line spredere med Section Control Dynamic i kombination med Isobus generation II eller Calibrator Totz kann opgraderes
via ny software

Bogballe A/S