Udviklingen i landbruget fra 1900 til i dag

Mekanisering – specialisering – fremtid. Udstilling af Søren Michaelsen

Roskilde Dyrskue er meget stolte over at kunne præsentere en udstillingen om landbrugets historie på dette års dyrskue.

Søren Michaelsen står bag en spændende udstilling på Maskingårdspladsen om landbrugets udvikling de sidste 100 år.

"Baggrunden for at lave udstillingen er en stor fascination af den udvikling, der er sket" fortæller Søren. "Det gælder både den teknologiske udvikling, men også den effekt, det har haft på livet på landet og på vores landskab og natur. Teknologisk er det tankevækkende, at grundprincipperne i mange af de maskiner, vi bruger i dag, er udtænkt af nogle meget kloge, fremsynede og innovative mennesker for op imod 100 eller flere år siden!"

Udstillingen viser forskellige sider af landbrugets udvikling fra år 1900 til i dag. Modeller af fire gårde, mange marker og mere end 500 maskiner, dyr og mennesker sammen med billeder og korte tekster illustrerer den enorme udvikling landbruget har gennemgået.

Fra 1900-1940 var det hestene, der var den dominerende trækkraft til alle maskiner i landbruget. Kapaciteten var lav, og det krævede derfor mange folk at klare alt arbejdet. Landbrugene var mange og små.

Mekaniseringen har haft en meget afgørende rolle på landbruget specielt fra 1950 og frem. Traktorerne overtog arbejdet fra hestene og fra mange af de ansatte. Mejetærskeren gjorde det også muligt at høste og tærske kornet på meget kortere tid end før og med meget færre folk til at hjælpe.

Landbruget i dag beskrives også i udstillingen, og søren udtaler, at "den enorme udvikling indenfor landbruget har gjort, at vi forbrugere aldrig før har brugt så lille en del af vores indkomst på fødevarer. I dag er der megen debat om landbruget og dets effekt på miljø, klima og biodiversitet. Mere økologisk jordbrug, skovrejsning, naturnationalparker og forbedrede dyrkningsmetoder er bare nogle få eksempler på, hvad der kommer til at ske fremover. Mange flere robotter, automatisering og bedre maskiner bliver også en del af fremtiden i landbruget."