Ansvarlig for dyr:

Helle Lyngfeldt

hlb@roskildedyrskue.dk

telefon 46740620.

 

Heste Katalog 2022A

Få svar på det meste

 • Hestekatalog 2022
 • Udstillingsregler heste
  Udstillingsregler heste
 • Indsyn
  Indsyn

  Torsdag kl. 10.00 - 21.00 

  Fredag kl. 7.00 - 8.00.

  For at kunne påbegynde bedømmelsen rettidigt skal dyrene komme i så god tid, at de kan være indsynet inden fredag kl. 8.00. For sent indkomne dyr vil ikke kunne bedømmes.

 • Mønstringsregler
  Mønstringsregler

  Vejledende mønstringsregler

   

  1. Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under bevægelse tager sig bedst muligt ud.

  2. Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt mønstringstøj.

  3. Mønstreren skal være klædt diskret (fx hvide bukser og ensfarvet bluse) og optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning.

  4. En hjælper for mønstreren udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret. Ved mønstringskonkurrencen må der ikke være hjælper.

  5. Mønstringen foregår på en trekantbane af passende størrelse, afhængig af race. For store racer min. 50 m. Trekantbanen bør danne en ligebenet trekant. Bedømmerne placeres ved den ene vinkelspids.

  6. Mønstringen skal foregå i nedenstående rækkefølge på trekantbane:

  Hesten opstilles på den ene vinkelspids og vises derefter i skridt på halv trekant (halv længde af siden) og derefter i trav på hel trekant, hvorefter den igen opstilles.

   

  Trekantsbane
  Trekantsbane

  7. Mønstreren fører hesten ind på banen i trav og placerer sig derefter såvidt muligt, at hesten kan vende den manfri side mod bedømmeren, 5-6 m fra denne og således, at heste - hvis terrænet skråner - kan stå højest med forbenene.

  8. Hesten skal stå åben mod bedømmeren, d.v.s., når den manfri side er venstresiden, have venstre forben længst fremme og venstre bagben skal ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig.

  9. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten.

  10. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, mindst ca. 30 cm.

  11. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd.

  12. Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være rolig og naturlig, rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie (de samsidige ben bør gå i samme spor).

  13. Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingeme holdes venstre hånd i højde med hestens venstre øje.

  14. Ved fremføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet, og naturlig jordvindende trav. Som under pkt. 13 skal hesten bære sin hals naturlig og fremføres på lige linie.

  Ved konkurrencemønstring gives der karakter for:


  a. Opstilling max. 10 point
  b. Skridt max. 10 point
  c. Trav max. 10 point
  d. Vendinger max. 10 point
  e. Hestens velplejethed og optømning max. 5 point
  f. Mønstrerens påklædning og optræden max. 5 point

 • Tilkørsel
 • Udkørsel søndag
 • Transportdokument
 • Sundhedserklæring
 • Regler for gangartskonkurrence
 • Gangartskonkurrence - lange liner
  Gangartskonkurrence - lange liner

  NYT: Fra 2021 kan alle heste vises i lange liner.

  Gangartskonkurrence, lange liner PDF-dokument
 • Hvad skal vises i gangartskonkurrencen?
  Hvad skal vises i gangartskonkurrencen?
 • Huskeliste - start til slut
 • Opstaldning
  Opstaldning