Erfaringerne fra tidligere dyrskuer viser, at det desværre ikke er alle tilmeldte dyr, der kommer på skuet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af dyrskuets stalde vil indmeldelsespengene blive tilbage betalt, hvis de tilmeldte dyr afmeldes inden den 26. maj 2024.

Send en mail til Helle Lyngfeldt: hlb@roskildedyrskue.dk.

Den skal indeholde følgende:

  • Navn
  • Adresse inkl. postnummer og by
  • Telefonnummer
  • Ordre nummer
  • Dyrets art
  • Dyrets race
  • Navn eller dyrenr. (9 cifre) (kun kvæg, får og geder)