Bæredygtig naturpleje gennem ældgamle kvægarter

Naturpleje er afgørende for bevarelsen af vores biodiversitet og kampen imod klimaforandringer. En metode, der ofte overses, men som spiller en afgørende rolle i dette økosystem, er afgræsning af blandt andet naturarealer. Den gamle kvægrace Galloway, med deres distinkte udseende og imponerende egenskaber, gør dem til unikke ressourcer inden for naturpleje og bæredygtigt landbrug. Vi har mødt den succesrige gallowayavler Gert Dalbjerg til en lille snak om gallowaykvæget, hans avlsarbejde og vigtigheden af den bæredygtige naturpleje

Gallowaykvæg ved en tilfældighed

Vi møder Gert Dalberg en våd og kold vintermorgen på hans gård ved Holbæk. Stuen er fyldt med minder fra et langt liv med opdrættet af gallowaykvæg. Store flotte billeder og måske hundredvis af rosetter der beviser, at hans avlsarbejde gennem tiderne har båret frugt.

Men egentligt er det lidt et tilfælde, at han er havnet med Gallowaykvæget. Han har altid haft en stor passion for dyr, men at det lige skulle være Galloway, lå ikke i kortene. Dyr har han altid beskæftiget sig med, mange forskellige slags dyr - alt fra heste til kaniner. Som 14-årig havde han sin første Angus-ko med på Roskilde Dyrskue – og han har været udstiller næsten hvert år lige siden.

Galloway-eventyret startede tilbage i 1999, da hans daværende arbejdsgiver blev økonomisk presset grundet nedgang i branchen. Han tilbød, at Gert kunne overtage hans 150 stk. gallowaykvæg.  Gert sagde pænt ”ja tak”, og det blev startskuddet på en lang rejse sammen med den ældgamle race.   


I dag er besætningen dog ikke helt så stor, da den er skåret ned til ca. 30 dyr. De 30 er de bedste af hans Galloway kvæg - og det har vist sig at være en god besætning, han har fået opbygget igennem årerne.

 

Passion for at udstille dyr på skuer i både Danmark og
udlandet

Gert kan bryste sig af at have haft den bedste tyr på Landskuet i Herning, som derefter blev den bedste tyr i Europa og igen den 3. bedste tyr i verden.

Også ”Bedste Hundyr” og ”Bedste Besætningsgruppe” har hans kvæg vundet mange år i træk på forskellige skuer. Og på det nystartede Efterårsskue i Roskilde 2023 vandt hans ko ”Bedste Hundyr” på tværs af racerne.

Udstillingerne og de fornemme priser har således gjort, at hans kvæg er blevet verdensberømt. Derfor går der også efterkommere i blandt andet England, Tyskland, USA og Brasilien efter hans succesfulde kvæg.

Lidt atypisk og i modsætning til så mange andre avlsbesætninger, så står Gert Dalberg selv for formidling og salg af sine tyres sæd og salg af kalvene. Det kræver hårdt arbejde at få åbnet døre til nye markeder. Men med sit store netværk er Gert Dalberg ikke bange for at klø på og banke døre ind rundt om i verden.

Og han må gøre sit arbejde rigtig godt, for der er bestillinger på dyr og avlssæd mange år ud i fremtiden.

 

Værdien af naturpleje

Nu tilbage til historien om naturpleje.

Gert Dalberg fortæller at for at beskytte og bevare mangfoldigheden af planter, dyr og økosystemer, er det vigtigt at der aktivt udføres naturpleje. Dette indebærer at bevare levesteder, støtte truede arter og opretholde den naturlige balance i et givet miljø.

I en tid, hvor vi står over for udfordringer med klimaforandringer og tab af biodiversitet, kan metoder som afgræsning spille en afgørende rolle. Afgræsning er en naturlig og effektiv måde at pleje og bevare vores naturområder på, samtidig med at det fremmer et rigt og varieret økosystem i forhold til eksempelvis slåning med maskine.

Afgræsningsdyr hjælper med at bevare og øge biodiversiteten i et område ved at påvirke vækst og spredning af planter og deres frø. Dette skaber variation og muliggør væksten af forskellige plantearter.

Dyrene hjælper således med at kontrollere væksten af visse plantearter og forhindrer dominerende arter i at kvæle andre. Dette sikrer en mere stabil og sund økosystembalance.

Gert Dalberg fortæller endvidere, at afgræsning kan forme landskabet naturligt ved at påvirke væksten af træer og buske samt vedligeholde åbne græsningsarealer eller forhindre skovdannelse, hvor eksempelvis birk er dominerende.

Som formand for Galloway-foreningen er Gert Dalberg en stor fortaler for Galloway-kvæget til naturpleje. Specielt gallowaykvæget er eminent til naturpleje og landmænd og naturplejere vælger ofte denne type kvæg til afgræsning, fordi deres karakter gør dem til et attraktivt valg i moderne landbrug.

Galloway-kvæg har en tendens til at bevare følsomme naturområder, fordi deres græsningsmønstre er mindre invasive sammenlignet med andre kvægracer. De afgræsser desuden både tørre og fugtige arealer hele året og kan trives i barske forhold, hvor det ikke er optimalt for andre kvægracer.

Formidling af naturpleje på Holbæk Fælled

Gert har et ønske om at anvende hans kvæg til bæredygtig naturpleje. Derfor har han lavet en afgræsningsaftale med Holbæk Kommune på Fælleden i Holbæk by.

”Mine køer skal bidrage til, at landskabet på Fælleden bevarer sin karakter af overdrev, ja ligefrem bliver endnu mere overdrev end i dag. Køerne er velegnede til at skabe stor variation af plante-, fugle-, dyre- og insektliv mm. som kommunen ønsker på Fælleden”, udtaler Gert.

Det er ikke kun de lokale, der kan nyde godt af kvæget på Fælleden, også den nærliggende skole har Gert etableret et tæt samarbejde med.

”Jeg synes det er vigtigt at formidle viden om naturpleje til den næste generation. Derfor har jeg i samarbejde med skolen haft forskellige projekter, hvor skolebørnene kommer på Fælleden og lærer om naturpleje og køerne. Ligesom vi har udviklet eksamensopgaver til de ældste elever.”

I dag driver Gert Dalberg 150 ha. landbrugsjord, som udelukkende afgræsses af hans ca. 30 Galloway kvæg.

 

Facts om Galloway
Galloway-kvæget har sine rødder tilbage til det 17. århundrede, hvor det udviklede sig i det kuperede terræn i Galloway-regionen. Dette område var præget af robuste og krævende miljøforhold, hvilket bidrog til udviklingen af en hårdfør kvægrace.

I dag anvendes Galloway-kvæg stadig i landbrug og naturpleje. Deres evne til at afgræsse og pleje naturområder gør dem til en værdifuld ressource inden for bæredygtigt landbrug og bevarelse af biodiversitet og er eminent kødkvæg.

ROBUSTHED: Galloway-kvæg er kendt for deres robuste natur og evne til at trives i barske klimaer og udfordrende terræn.

PELS: Deres dobbelte pels giver dem beskyttelse mod barsk vejr og adskiller dem fra andre kvægracer.

TILPASNINGSEVNE: Disse kvæg er i stand til at trives på græsningsarealer, der måske ikke er egnet til andre kvægracer.